روز 12 تير [روز لازانیا]

غذای ثبت شده در تقویم
  • روز ثبت شده : 12 تیر
  • غذای ثبت شده : لازانیا
  • درصد محبوبیت : 69%
  • لازانیا

   lazania
  • سرگذشت این خوراک ایرانی و نحوه گزیدن نام آن در تاریخ اینــگونه به نگارش آمده :یکی از پادشاهان سلسله هخامنشیـــــان بود که دارای سه فرزند دختر به نامهای لیلا ،زیبا و پنیا بود.در یکی از جنگها ، سپاهیان امپراطوری یونان به ایران یورش آورده و پس از تحمل خسارات جبران ناپذیر مجبور به عقب نشینی شدند و تعدادی از یونانیان نــیز در بند قرار گرفتند که در این بین ، سه پسر فرمانروای یونان نیز دیده می شدند. دختران پادشاه هنگامی که این سه پسر را دیدند از پدر خود درخواست آزادی آنان را نمودند . پادشاه برای دختران خود پیش شرطی را تعیین کرد . آنان می بایست هر سه با هم غذایی را طبخ نمایند که تاکنون ابداع نشده بود و اگر از عهده این کار بــر می آمدند فرزندان فرمانروای یونان آزاد میشدند جالب اینکه دختران پادشاه با سرافرازی از عهده این کار برآمدند از میان مردم ،کشاورزی بر خواست و رو به پادشاه گفت :نام این غذا را لازانیا که برگرفته از نام فرزندان پادشاه است پیشنهاد می دهم .پیشنهاد آن کشاورز پذیرفته شد و به پاس این مهم ، حکمرانی ولایت عراق و اسپانیا را به او دادند

تقویم خوراکی چیست؟

میخواهیم با کمک هم هر روز رو روز یک غذا نام گذاری کنیم. تصور کنید بخواهید آشپزی کنید .یک سال هر روز یک غذای متفاوت به شما معرفی شود. چطوره؟

خوشحال میشیم با ثبت یک غذا به نام خودتون تو تقویم بهمون کمک کنید

تقویم این هفته

روز ماه غذای ثبت شده
شنبه 21 تير مهیاوه
يكشنبه 22 تير خورش سرگنجشکی
دوشنبه 23 تير پلو یونانی
سه شنبه 24 تير ساندویچ چیز استیک
چهارشنبه 25 تير حمص
پنجشنبه 26 تير رشته پلو
جمعه 27 تير عدسی
تمامی حقوق این وبسایت نزد تقویم خوراکی محفوظ می باشد @copy 2018