روز 04 اسفند [روز شکاری]

غذای ثبت شده در تقویم
    • روز ثبت شده : 4 اسفند
    • غذای ثبت شده : شکاری
    • درصد محبوبیت : 67%
    • شکاری

    • در زمان ناصرالدین شاه در دوران قاجار زمان هایی که به شکار میرفتن بعد از شکار میخواستن که گوشت های شکار شده را ریش ریش کرده و طبخ کنن و اگر گوشت ها به دو رنگ سفید و قرمز بر اساس شکاری که کرده بودن با هم دیگر ترکیب میکردند که طعم جدید بدهد بعد از آن زمان این غذا به عنوان غذای شکاری شناخته شد که در حال حاضر هم خوراک و هم ساندویچ شکاری وجود دارد

تقویم خوراکی چیست؟

میخواهیم با کمک هم هر روز رو روز یک غذا نام گذاری کنیم. تصور کنید بخواهید آشپزی کنید .یک سال هر روز یک غذای متفاوت به شما معرفی شود. چطوره؟

خوشحال میشیم با ثبت یک غذا به نام خودتون تو تقویم بهمون کمک کنید

تقویم این هفته

روز ماه غذای ثبت شده
يكشنبه 04 اسفند شکاری
دوشنبه 05 اسفند جوجه پاچین
سه شنبه 06 اسفند فیله منیون
چهارشنبه 07 اسفند پیتزا آلفردو
پنجشنبه 08 اسفند پیتزا قیفی
جمعه 09 اسفند پاستا سبزیجات
شنبه 10 اسفند پیتزا ژامبون مرغ
تمامی حقوق این وبسایت نزد تقویم خوراکی محفوظ می باشد @copy 2018