روز 9 آذر [روز پیتزا قارچ]

غذای ثبت شده در تقویم
    • روز ثبت شده : 9 آذر
    • غذای ثبت شده : پیتزا قارچ
    • درصد محبوبیت : 57%

تقویم خوراکی چیست؟

میخواهیم با کمک هم هر روز رو روز یک غذا نام گذاری کنیم. تصور کنید بخواهید آشپزی کنید .یک سال هر روز یک غذای متفاوت به شما معرفی شود. چطوره؟

خوشحال میشیم با ثبت یک غذا به نام خودتون تو تقویم بهمون کمک کنید

تقویم این هفته

روز ماه غذای ثبت شده
سه شنبه 09 آذر پیتزا قارچ
چهارشنبه 10 آذر کرپ گوشت
پنجشنبه 11 آذر پیتزا شیکاگو
جمعه 12 آذر شیش طاووق
شنبه 13 آذر شنیسل ماهی
يكشنبه 14 آذر مرغ بریان
دوشنبه 15 آذر شنیسل میگو
تمامی حقوق این وبسایت نزد تقویم خوراکی محفوظ می باشد @copy 2018