روز 27 خرداد [روز کباب قفقازی]

غذای ثبت شده در تقویم
  • روز ثبت شده : 27 خرداد
  • ثبت کننده : شیما عباسی -
  • غذای ثبت شده : کباب قفقازی
  • درصد محبوبیت : 71%
  • کباب قفقازی

  • به احتمال زیاد بر اساس مطالبی که توسط میرزامحمدرضامعتمدالکتاب نویسنده کتاب تاریخ قاجاربیان شده است به دستور شخصی ناصرالدین شاه که اصلیتی قفقازی داشته است و بر اساس نوع کبابی که در آن منطقه طبخ می شده استتهیه می شده است که توسط آشپزان ناصرالدین شاه بعد از مدتی تغییر شکل داده شده است و به صورت امروزی در آمده است

تقویم خوراکی چیست؟

میخواهیم با کمک هم هر روز رو روز یک غذا نام گذاری کنیم. تصور کنید بخواهید آشپزی کنید .یک سال هر روز یک غذای متفاوت به شما معرفی شود. چطوره؟

خوشحال میشیم با ثبت یک غذا به نام خودتون تو تقویم بهمون کمک کنید

تقویم این هفته

روز ماه غذای ثبت شده
جمعه 29 شهريور مجی خورش
شنبه 30 شهريور پیتزا فیلت
يكشنبه 31 شهريور مانتی
دوشنبه 01 مهر سوپ قارچ
سه شنبه 02 مهر استیک قارچ
چهارشنبه 03 مهر کالاماری سوخاری
پنجشنبه 04 مهر ماهی سفید
تمامی حقوق این وبسایت نزد تقویم خوراکی محفوظ می باشد @copy 2018